Life-cosmic energy

Sveopšte prisutna energija

Za održavanje zdravlja.

Za lečenje osoba.

Za lečenje prostorija.

Za kanalisiranje potrebne životno-kosmičke energije.

Saznanje upotrebe životno-kosmičke energije za liječenje i održavanje zdravlja. Svakadašnje vježbe i kratke meditacije bez štetnih stranskih uticaja omogučavajo pojedincu da ima jak energetski zaštitni omogotač i sve više objektivno posmatra sebe i okolinu što ga smiruje i oslobadja kao uslov za psihofizički stabilitet.

Cjelovit pristup liječenju je metoda da liječimo cijelo tijelo, kako bi ga osposobili da se samo uspješno obračuna sa bolešću, što sam detaljno opisao u tri moje knjige o liječenju sa životno-kosmičkom energijom. Me- toda zahtijeva da prije liječenja bolesti energetsko i fizičko tijelo pacijenta maksimalno pripremimo za ozdravljenje. Prije terapije je tijelo pacijenta iscrpljeno i nesposobno za odbranu od bolesti, pa ga je potrebno energetski osposobiti za obračun sa bolešću i normalno funkcionisanje. Moja metoda energetskog liječenja, odnosno naša terapeutska intervencija, bez obzira na vrstu bolesti, zahtijeva da prvo liječimo energetsko i fizičko tijelo i kada smo sigurni da je pacijent dobio energiju u organizam, organi- zmu pomažemo da savlada bolest. Bolest savladava pacijent, a terapeut mu sa kanalisanjem, to jest dovođenjem dodatne energije na oboljelo mjesto, samo pomaže da uspješno povrati zdravo stanje.

Sistem liječenja sa životno-kosmičkom energijom je potpuno drugačiji od postupaka koje upotrebljavaju druga na zapadu poznata alternativna ili medicinska liječenja koja liječe bolest da pomognu organizmu: moj sistem liječenja osposobljava organizam da sam izliječi oboljelo mjesto.

Liječenje sa životno-kosmičkom energijom je božansko, daje skoro uvijek pozitivan rezultat i ujedno je taj sistem liječenja put brzog ozdravljenja bez štetnih posledica za organizam pacijenta i terapeuta. Pregled i analiza podataka o liječenju više hiljada pacijenata su pokazali da je sa terapijom sa životno-kosmičkom energijom bilo izliječeno više od osmadeset posto bolesnih od svih bolesti sa samo od jedne do tri terapija u intervalu od po dva dana i sa nekoliko kontrola preko telefona. Ta sistem zaista daje brzo i kompletno izliječenje organizma.

Energetski, svako je tijelo ili organizam vezano, odnosno priključeno na prijem životno-kosmičke energije iz okoline, kroz tačke na različitim krajevima tijela; pojednostavljeno to bi izgledalo kao da je tijelo priključeno na izvor energije sa različitim kablovima raspoređenim po cijelom tijelu. Protok energije u tijelo kontroliše duša, koja za svaku nepravilnost ili slab prijem energije u organima aktivira mozak, upozoravajući da protok en- ergije u ćelije ne teče normalno. Oblikovanje tih upozorenja izvodi duša u sudjelovanju sa mozgom i egom, koji ima pravo odlučivanja u skladu sa prirodnim zakonima. Nesmetan postupak primanja energije u ćelijama i organima tijela omogućuje da oni pravilno i nesmetano funkcionišu, što znači da je tijelo zdravo i da nema pojave bolesti. Smetnje kod primanja energije ili nesposobnost organa da prihvata energiju znači da je nastala blokada u djelovanju i da će to biti uzrok za bolest koji u konačnoj fazi može da izazove pojavu bolesti.

 

Terapija sa životno-kosmičkom energijom zahtijeva da se kontrola izvodi na cijelom organizmu i to sistematski. Kao prvo izvodimo mjerenje na energetskom tijelu da ustanovimo da li je aura čista i zdrava, zatim mjerenjem kontrolišemo sve organe i sisteme fizičkog tijela da ustanovimo da li je odbrambeni imununološki sistem tijela rasterećen sitnih obaveza i maksimalno pripremljen, spreman za obračun sa bolešću. Poslije tih obaveznih mjerenja kontrolišemo oboljelo mjesto, ili organ tijela, da ustanovimo da li je on održao dovedenu kanalisanu energiju, što znači da smo otkrili sve uzroke za bolest ili ne. I na kraju pravimo kontrole ozdravljenja na mjestima gdje je bila upotrebljena mentalna intervencija ili neka druga tehnika liječenja.

Ljudski organizam ima odličan odbrambeni sistem koji može zaštititi organizam u svakodnevnim životnim prilikama i u slučaju bolesti izliječiti, ozdraviti svaku danas poznatu, a u budućnosti i možda danas još nepoznatu bolest. U vrijeme nastanka bolesti taj sistem je bio preopterećen, može biti da je otkazao, da je bio blokiran iznutra ili izvana, pa nije uspio da zaštiti organizam i izvrši svoje zadatke.

Kod djelovanja ili liječenja sa životno-kosmičkom energijom ne postoje smetnje za liječenje i nema negativnih posljedica na organizam od takvih tretmana. Organizam može da ne prihvati takvo liječenje samo u slučajevima da je pod jakim uticajem određenih hemijskih substanci ili ako je promijenio svoju auru pod uticajem raznih energetskih faktora, pa je zato najprije potrebno ukloniti te uticaje i zatim ga normalno liječiti.

Jedan od najjačih efekata energetskog djelovanja sa najtežim posljedicama za žrtvu proizvodi kombinacija skupnog djelovanja uroka, prokletstva i crne magije. Navedena kombinacija oštećuje genetske programe koji se prenose na potomke, a posljedice su uglavnom na fizičkom tijelu tako jake da žrtva (ako nije uspjela da skine tu kombinaciju rušenja ener- getskog sistema) sigurno neće preživjeti. U slučaju da takva žrtva, koja ima oštećene gene kombinacijom uroka, prokletstva i crne magije preživi, što je dosta česta pojava i da ima nasljednike, genetska oštećenja se prenose na njih, pa se tako bolest najčešće pojavljuje u drugoj generaciji, na unucima. Karakteristična bolest koja se pojavljuje kao uzrok genetske povrede takvom kombinacijom kratko rečeno ubija mušku populaciju, a žene imaju slab imuni sistem: u našim primorskim gradovima tu nasljednu bolest poznaju i zovu “bijela kuga”.

Mentalna hirurgija je sastavni i vrlo značajan dio liječenja sa životno- kosmičkom energijom; sve procese i tretmane moramo izvoditi u skladu sa načelom izliječenja organizma i pomoći njegovom odbrambenom sistemu da savlada poteškoće u kratkom vremenskom periodu. Mentalna inter- vencija ne smije biti vezana za ozdravljenje samo nekog bolesnog dijela tijela, kao što to radi medicina ili bioenergetičari: ona mora biti sastavan dio liječenja cijelog organizma, da najprije cijelo tijelo postane sposob- no i tek tada da pomognemo tijelu da obračuna sa bolešću.

Nauk omogućava ispravna mjerenja energija i djelovanje transformacija čime može da održava i neutrališe smetnje za puni protok životno-kosmičke energije, što je uslov za liječenje samog sebe i drugih bića bez štetnih uticaja sa strane.

Knjige Božidara Đurice

Kaj drugi pravijo o delu z življenjsko-kozmično energijo?