Prvog marta 2016 u Ljubljani se ugasio plemeniti život Boška Đurice, nesebičnog učitelja i mentora na putu duhovnog rasta brojnih njegovih sagovornika, učenika, oboljelih i izliječenih pojedinaca, koji ga sa zahvalnošću i poštovanjem pamte i cuvaju u lijepoj i trajnoj uspomeni.
Upoznali smo ga tokom brojnih i različitih susreta, na tečajevima, u njegovim originalnim knjigama i terapijama sa životnom-kosmičkom energijom, gdje je sa svojim dobronamjernim savjetima i saznanjima želio da podstakne samostalno razmišljanje i time aktivira naše urodjene, latentne, skrivene, neiskorištene talente i prirodne datosti, sposobnosti za samospoznaju, artikulaciju vlastitih potencijala, individualizaciju i samoobrazovanje ličnosti, za duhovni rast i psihofizičko zdravlje, koje je često bilo načeto i veoma često ugroženo.
Kroz raznovrsna životna iskustva – bio je prirodno obdaren čovjek, širokih svjetskih horizonata, akademski obrazovan, inženjer elektrotehnike, neumoran tragalac i istraživač nepoznatog, pedagog, kriptolog, vrhunski, medjunarodno afirmisani radioamater, nadareni jedriličar, za mnoge medju nama vjeran i pouzdan prijatelj, i za još brojnije druge ljude savjetnik i uspješan iscjelitelj, ljekar i terapeut, autor preciznih, inovativnih tekstova o kosmičkoj i zemaljskoj energiji, odnosno pisac čak pet originalnih knjiga o djelovanju životno-kosmičke i zemaljske energije na čovjeka: ukratko, pokretač misli o samo-ozdravljenju.
Boška je krasila elementarna, urodjena bistrina, pronicljivost i otvorenost uma, moc jasnog izražavanja i precizne, minuciozne opservacije, vidjenja i shvatanja, odnosno posvecivanja koncentrisane pažnje, koncentrisane i smisaono usmjerene osjetljivosti. Tu izuzetnu I pronicljivu osjetljivost postizao je u stanju uspostavljene i kontrolisane meditacije, sto je u stanju potpune isključenosti ega i spoljnjeg svijeta, svih znanja i iskustava: u vremenu odnosno u trenucima kratkotrajnog, trenutnog uključivanja meditacionog duhovnog stanja istinitosti, stvarnosti, u stanju bezuslovne predanosti, bez bilo kakvog posrednika, u vlastitoj frekvenciji meditacije uzdignute, uzvišene duhovne svijesti.
Postepeno je izgradio i postavio jednostavnu i racionalnu šemu postojanja i djelovanja nevidljive energije, koja kao izvorna energija uslovljava život na Zemlji; odredio njene osobine i zatim joj, zbog tih istih njenih osobina, nadjenuo ime: životno-kosmička energija. Istovremeno je izgradio detaljan i precizan sistem upotrebe njenih uticaja i djelovanja na ljudsko biće, ljudsku ličnost i ljudski organizam, sistem liječenja odredjenih bolesnih stanja eliminacijom nekorisnih energija odnosno štetnih uzroka i izvora, bez negativnih sporednih dejstava. Ezoterične tehnike, duhovne i alternativne postupke liječenja, o kojima postoji danas veliki broj parcijalnih i nekritičkih tumačenja i opisa, Boško je upoznao, analizirao, detaljno opisao, odnosno upozorio na njihove opasne ili štetne posledice, neke zanemarene sporedne učinke i nedostatke, stručnoj i široj javnosti predstavio svoje logične zaključke i saznanja, kao prvu objavljenu cjelinu potpune sveobuhvatnosti na tom području.
Konstatovao je da u svim, mada raznovrsnim primjerima ugroženosti zdravlja i života, kao odlučujući faktor nastupa ljudski faktor; da je tijelo jedini hram cjelokupnog ljudskog bića i istovremeno mjesto postojanja njegovog duhovnog ja, odnosno mjesto bitisanja suštine bića, tog jedinstvenog, neponovljivog i samosvojnog identiteta svakog pojedinca. Bio je duboko svjestan istine da su putevi do znanja, i naročito do inovativnog saznanja, dakle do nepoznatih, tajanstvenih i često teških ili čak pogubnih istina, mračnih tajni, skrivenih dejstava, uvjek trnoviti i opasni.On je prvi objelodanio neke od tajni i tajne riječi u korist širokih masa koje su inace uvjek bile zakljucane kod odredjenih uticajnih, strogo zatvorenih društava, grupa i elitnih krugova, opisao javnosti nepoznate principe djelovanja odredjenih tajnih organizacija/udruženja i rasčlanio postupke za ostvarivanje njihovih negativnih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.Hrabro i uspješno je zakoračio u područje zlog djelovanja izvodjača različitih oblika magije, koje je precizno opisao i koje je on lično, svojim dugogodišnjim požrtvovanim angažmanom i djelovanjem onemogucavao u praksi, sa iskrenom i trajnom nesebičnom namjerom da doprinese očuvanju zdrave, mirne i srećne koegzistencije u prirodi, porodici i društvu.
Njegove konstatacije, iskazane u razgovorima, javnim predavanjima i u objavljenim tekstovima , te u njegovim knjigama koje su objavljene i dostupne stručnoj javnosti i pojedincima na slovenačkom (5), crnogorskom (5), engleskom (5) i ruskom jeziku (2), danas upotrebljavaju ili koriste pri svom radu brojni korisnici, jer su se one, prije svega u praksi liječenja sa životno-kosmičkom energijom pokazale kao realne, pouzdane, efikasne, pravilne i uvjek uspješne – bez štetnih poslijedica.
Analitične savremene tehnologije, iskustva i dostignuća drugih istraživača, ljekara klasične zapadne medicine i različitih iscjelitelja širom sveta, potvrdile su veliku upotrebnu vrijednost njegovih saznanja. Naravno, za realnu ocenu Boškovog autorskog inovativnog rada, ocjenjivač bi morao biti sposoban vidjeti i doživjeti svijet sa nivoa i u dimenzijama, sa kojih je to uspjevalo njemu, imati njegovo široko obuhvaćeno znanje i mnogobrojna iskustva odnosno, kako je Boško volio da kaže: “svaka ocjena tudjeg dostignuća, istovremeno je realna ocjena samog ocjenjivača”.
U svim tim opisanim Boškovim višedecenijskim djelatnostima za dobro čovjeka, vodila ga je empatija i doslijedno poštovanje emotivne tolerancije, bezgranična otvorenost prema drugome, a prije svega poštovanje elementarnih, vječnih moralnih načela, koja postoje kao univerzalna vrijednost i pokretač razvoja čovječanstva prema dobru u svim vremenima. Poštovao je načelo da čovjek smije da radi sve što hoće, samo ako time ne ugrožava drugog čovjeka i da je iscjelitelj dužan da učini sve da bi njegov sagovornik/pacijent sam uvidjeo i upoznao pravi način i put, odnosno pravilo koje omogucava izliječenje/razrješenje stanja, nevolje ili problema. Takav njegov pristup i djelovanje otkrivaju Boškov totalni angažman kompletne ličnosti, odnosno cijele ličnosti iscjelitelja/ljekara/terapeuta bez ostatka ili sračunatih rezervi. To, naravno, traži od iscjelitelja i mnoga odricanja i odredjene žrtve, ali istovremeno stvara dragocjeno lično iskustvo, obogaćuje misaoni fond i radnu praksu iscjelitelja/terapeuta i omogućava mu intenzivan duhovni rast.
U slučaju Boška Djurice , dugogodišnje učenje i traganje za suštinom, koje je po Boškovim vlastitim izjavama trajalo dva puta po dvadeset godina, obuhvatalo je studije, proučavanje, istraživanje, promišljanje, upoznavanje odredjenih iskustava u užem i širem okruženju, putovanja i društvene aktivnosti, dugogodišnje nesebično liječenje svih kojima je pomoc bila potrebna; taj svjesno uloženi trud, traženje povratnih informacija i vrijeme, stvorili su izuzetno duhovno bogatstvo i širok fond znanja odnosno omogućili su cjelovito saznanje, iz kojega je on spontano i intuitivno crpio snagu i znanja o funkcionalnoj, efikasnoj, pravilnoj liniji i putu do rješenja raznolikih slučajeva slabe ravnoteže u organizmu, bolesti, te terapije psihičkog, fizičkog i duhovnog zdravlja.
Planirano, poslije nekoliko decenija učenja, razmišljanja, truda i svestranih intelektualnih napora, a i ličnih patnji i bolnih iskustava, kroz svakodnevnu praksu tokom trajanja različitih postupaka liječenja, a na osnovu postignutog napretka ili potpunog izliječenja, Boško je pronašao energiju koja nam daje hranu za život, definisao je njene karakteristike i na toj osnovi odredio univerzalna pravila za liječenje životno-kosmičkom energijom.Inovativnom primjenom usmjerenih, ciljanih veoma kratkih meditacionih stanja, koja najprije odredjuju odnosno izmjere stanje i stepen ugroženosti, a zatim kroz munjevite misaone i energetske udare usmjeravaju, ‘kanalizuju’ životno-kosmičku energiju na izmjereno ili ugroženo mjesto koje je uvjek mjesto bez ili bez dovoljno životne energije, te kontrolnim pregledom utvrdjuje koliko ima energije na sada terapeutski izliječenom tijelu, pojedinačnom tretiranom predijelu, sistemu u organizmu ili u pojedinačnom organu.
Najprije je konstatovao da je osnova za upotrebu osnovnih pravila liječenja sa životno-kosmičkom energijom tačno i precizno odredjivanje prvobitnog stanja, upoznavanje novih ili drugačijih okolnosti u procesu liječenja i dosledno ponovljeno mjerenje energetskog stanja kao postupak kontrole uspješnosti te terapije.
Po tom strogom naučnom principu, koji se bazira na neizostavnoj primjeni Boškovog otkrića kako kaže i praksa, jedino prihvatljivog za zapadnu meditacijsku kulturu, kratkog ’uključivanja’ i ‘isključivanja’ iscijeliteljeve usmjerene svijesti, te provjeravanja stanja prije i poslije tretmana, Boško je postigao značajne rezultate odnosno brojne uspjehe, i uz dosljedno poštovanje opisanog postupka , omogucio terapeutima veoma brze realizacije. Uz to insistirao je da po tom principu učestvuju, djeluju i sami pacijenti, učesnici tečaja ili sagovornici. Kako kaže poslovica iz Hermetizma na kojeg je naslonio svoj nauk: “jedan probije led, a drugi piju vodu”.
Pomenuta pravila za liječenje odnosno pozitivno dejstvovanje sa primjenom usmjeravanja svuda na Zemlji prisutne energije, koja je uslovljena kompleksnim stanjem energija Zemlje i Vasione (Kosmosa), potvrdjuju njegovu vjernost naučnom metodu djelovanja: uvid, analiza, dijagnoza, tretman, provjeravanje pravilnosti odnosno efikasnosti tretmana. Naravno, istovremeno, ona traže visok duhovni stepen razvoja iscijelitelja/terapeuta, visok stepen znanja i angažovanja, pa i saradnje pacijenta kod prijema te čiste energije: pacijent se mora, naročito kod težih i dugoročnijih uzroka sam odlučiti, opredjeliti i aktivno sudjelovati u cijelom procesu savladavanja bolesti, bolesnog stanja ili negativnih spoljnih, a i tudjih negativnih uticaja, i svjesno upotrijebiti sva dostupna sredstva na putu do zdravlja.
Zato je Boško Božidar Djurica izgradio i postavio čvrsta pravila za dosledno naučno utemeljeno istraživanje okolnosti i prikrivenih uticaja u svakom konkretnom slučaju ugroženosti ili bolesti, koji se pojavljuju u svakodnevnim narušenim medjuljudskim odnosima, najćešče iz pozadine. Svoju pažnju posvetio je sve prisutnoj agresivnosti koja se u različitim oblicima (zloba, zavist, osvetoljubivost, pohlepa, ljubomora, namjerno štetno djelovanje) trajno pojavljuje medju nama i koja je uvjek posledica bolnih iskustava odnosno već doživljenog nasilja ili pak odgovor na prisilno nametnute zabrane ili zahtjeve pacijentu.
Njegovi pacijenti bili su u vecini dobri ljudi, ranjeni u okrutnim životnim prilikama ili izgubljeni u nesavladivim okolnostima, u situacijama u kojima su stvari izmicale njihovoj kontroli i volji, ili u raljama nasilja i zla, kojima klasična medicina nije mogla da pomogne. Zato je uvjek bio spreman da za njih uloži svoje vrijeme, trud, znanje, energiju u liječenje, u pozitivan napor i lično individualno angažovanje.
Smjelo je istraživao i neka zanemarena područja ljudskog horizonta, različite sfere psihološkog i fizičkog medicinskog znanja, karakteristike, uzroke i posljedice vlastitih i tudjih negativnih uticaja ili aktivnosti. Upoznao je sposobnosti i postupke odnosno ‘protokole’ za ostvarivanje negativnih ciljeva sa primjenom takozvane bijele, crvene ili crne magije i bezobzirnu zlobu njihovih izvodjača: za njih je tvrdio da medju njima u okrutnosti i nečovječnosti nema nikakvih razlika; razlikuju se samo u nekim tehničkim detaljima i izabranim ciljevima odnosno u namjeri.
Očigledno je da se do pomenutih saznanja odnosno u sve opisane djelatnosti čovjek ne može vinuti bez urodjenog talenta i požrtvovanog nesebičnog truda, a ni bez velike hrabrosti, koja kao izvore i uzroke za porušeno zdravlje i ugroženost života odlučno otkriva brojne uticajne elemente iz života predaka, iz sadašnjosti i prošlosti žrtve, skrivene neprijateljske odnose medju najbližim članovima porodice, pa i medju krvnim srodnicima, prijateljima i kolegama, kao i dejstva zlih uroka i magija, koje uz specifično znanje, moralnu stabilnost i dobre namjere traže od iscjelitelja veliku hrabrost i odlučnost.
Boško Djurica je ispunjavao sve te zahteve.Posjedovao je izuzetnu snagu uma i volje i svjesno je podredio cijeli svoj život ostvarivanju dobra. Istovremeno, bio je svjestan opasnosti koje je njegova istinoljubiva i nesebična aktivnost donosila. Znao je da može zbog iznošenja nepoželjne istine o odredjenim tajnim organizacijama (principi djelovanja, postupci inicijacije, ostvarivanje kratkotročnih i dugoročnih ciljeva) postati meta zlih pojedinaca i njihovih udruženja, ali je ostao vjeran svojim plemenitim ciljevima, izgradjenim prema plemenitom predanju njegovih bokokotorskih predaka i vječnim idealima crnogorskog čojstva i junaštva. To potvrdjuje i njegova 5. knjiga, izdata na engleskom jeziku ‘Healing Spaces with Life-Cosmic Energy’, sa posvjetom voljenoj Boki Kotorskoj, prelijepoj »Nevjesti Jadrana«, gdje je Boško rodjen, kuda se uvijek rado vracao, odakle je crpio snagu za svoja visoka razmišljanja i pronicljiva saznanja: tu, u Kotoru, na groblju svojih predaka, našao je i svoje zadnje fizičko odmorište.
Dragi Boško, hvala Ti za sve.

prof. dr. Vladimir Osolnik