(Ne)očekivana posjeta jedne od rijetkih duhovnih učitelja u Europi prošlih stoljeća.

Prvi dan 3. stepena praktičnog tečaja o životno-kosmičkoj energiji je sa svojim prisustvom počastila Naomi koja širi izvanredno znanje o transformaciji svjesti i realizacijo programa Tikkun Olam – popravak svijeta.

Naomi, kreator metode “Hatmara-Merkava” i Boško, autor “Životno-kosmička energija”: duhovni učitalji ispred vrata sa merkavom – Crna Gora 2013.

U prekrasnu Boku je Naomi došla sa Ruth i učenikom iz SAD, predstavnicima njezine metode u Portugalu i Kalifornije, a društvo jima je pravilo ponovo nadjeno kuče .

Prvu knjigu o životno-kozmičkoj energiji Božanski uticaj svemira je Božidar posvetio Naomi.