POSVETA U 4. KNJIGI
Kako inovativno i cjelovito upotrebiti energiju života
Naomi Feinberg u posjeti kod autora ŽKE
BOŽIDAR ĐURICA – ŽIVOT KAO PRILOG CRNOGORSKOM ČOJSTVU I JUNAŠTVU
Riječi o autoru Životno-kosmičke energije
Božidar Đurica
POSVETA U 4. KNJIGI
Područje medicine: (Klasična medicina)
Lektor: Filozofski fakultet u Ljubljani
Izdavač: (Alternativna medicina)
Julijski seminar o upotrebi životno-kosmičke energije
PREZENTACIJA