Božidar Djurica autor

Božidar Đurica, JE PRVI U SVIJETU ODKRIO ENERGIJU KOJA NAM DAJE ŽIVOT, DEFINISAO NJENE KARAKTERISTIKE I UPOTREBIO JE ZA (IZ)LIJEČENJE I ODRŽAVANJE ZDRAVLJA.

Pregled energetskog načina liječenja zahtijeva da kroz tretmane ispunimo obadva načina liječenja: medicinski sistem i energetski sistem gdje su moja pravila postavljena na empiriskoj osnovi i redovno daju uspješnu i opšte prihvatljivu metodu liječenja. Odabrana metoda djelovanja sa životno-kosmičkom energijom, koju sam opisao u moje tri prijašnje knige o liječenju sa tom energijom izvodi se na osnovu naučno postavljenih kriterijuma koje uspostavljaju mjerenja energetskih ili duhovnih stanja i transformacijska pravila, definisana kao aksiomi, koji u praksi uvijek daju odlične zdravstvene rezultate.

Moja metoda rada sa životno-kosmičkom energijom je postavljena u tri stepena ili tri koraka:

1. izmjerimo određeno energetsko stanje, koje ujedno predstavlja i zdravstveno stanje mjerenog organa ili organizma,

2. izmjereno energetsko stanje u primjeru bolesti, kada nema dovoljno energije, izliječimo, ili tačnije rečeno popravimo energetsku situaciju, upotrebom transformacijskih pravila, tako da na oboljelom organu usmjerimo, kanališemo dodatno potrebnu energiju i

3. na kraju terapije izmjerimo rezultate našega terapeutskog djelovanja, to jest energetske postupke kontrolišemo, da ustanovimo da li je tijelo na mjestu liječenja dobilo potrebnu energiju i da li to stanje količinski izražava energiju zdravog organa.

Uskoro poslije liječenja, kada se energije izjednače ponovo kontrolišemo stanje i ako organi pokažu zdravo energetsko stanje postupak liječenja je time završen.

Možemo zaključiti da se u zadnjih nekoliko stoljeća pravilno razmišlja i pokušavaju se definisati parametri energije, koja nam daje život na zemlji. Na zapadu i istoku, na različitim krajevima svijeta, naučnici pokušavaju da definišu energiju života, pokušavaju je kanalisati i dokazati da čovjek može da živi bez hrane i neko vrijeme bez vode.

Sa time se želi usmjeriti misao i interes, dati upozorenje da postoji neka energija, koja je uvjek prisutna u organizmu i koja stvara uslove za naš život na zemlji. Tu energiju ja sam imenovao za životno-kosmičku energiju i opisao svoja saznanja i njene karakteristike u tri knjige. U praksi ta božanska i univerzalna energija potvrđuje:

 • da joj je izvor u našoj atmosferi,
 • da je organizam prima direktno iz okoline,
 • da je kod liječenja ta energija vrlo uspješna i
 • da liječenjem ne ostavlja nikakvih posledica na organizam.
 • studije raznih ezoteričnih pogleda i odbranu od njihovih, mnogo puta, pogrešnih načela,
 • probe nebrojenih meditacijskih tehnika sa Istoka i njihov prijenos i upotrebu na Zapadu,
 • dugogodišnje treniranje za lično konstantno doživljavanje duhovnih nivoa i duhovnog rasta,
 • hiljade testova i proba za izradu tajnih riječi za transformacijska pravila, te izbor odgovarajućih energija od kojih zavisimo i koje možemo upotrijebiti za naše zdravlje,
 • pročitane tone knjiga i posjećeno mnogo predavanja i tečajeva na tu temu, upoznavanje ezoteričnih tehnika i duhovnih pravaca Zapada, njihova organizacija i potreba za tajnošću,
 • studije atomske fizike, kvantne mehanike i subanatomskih dijelova, njihove energije i fizičko prikazivanje,
 • studije anatomije ljudskog tijela i fiziologije, razumijevanje i djelovanje tijela na osnovu genetskih zapisa i programa koji su pod direktnim komandama duše preko djelovanja mozga,
 • savladavanje negativnih posljedica odnosa društva prema fizički nedokazanim energetskim tvrdnjama, aksiomima i nepovjerenje društva o mogućnosti upotrebe energije za liječenje,
 • studije psihologije i djelovanje psihoterapije na čovjeka, te negativan i pogrešan odnos psihologa prema ezoteričnim znanjima i njihov negativan sistem informisanja i prezentovanja duhovnih nauka za uključivanje u društvene tokove,
 • analize ponašanja čovjeka od rođenja do smrti u zavisnosti od karaktera, i njegovog odnosa prema porodici, društvu, radnom mjestu, razvoju humanosti, etici i socijalnosti,
 • praćenje raznih alternativnih liječenja u našem društvu, njihovu nepripremljenost za rad na duhovnom nivou i često pogrešne zahvate i upotrebu štetne energije upotrijebljene za liječenje,
 • primanje načela univerzalne ljubavi, stanja posvećenosti i božanski kontakt sa vančulnim događajima,

i još mnogo toga praktičnog i teoretskog, sve sa namjerom da se dostigne cilj za novi pogled na naš život, njegov izvor i sistem funkcioniranja.

Životno-kosmička energija, predstavlja savremeni pogled i pionirski rad na području energija, koje su nam potrebne za život i za božanski sistem liječenja u korist života bez bolesti i za sreću u životu.