Knjižara

Životno-kosmička energija

Isporuka je uključena u cijenu knjiga.
Plaćanje se može izvršiti preko PayPal sistema.

irena.alternativa@gmail.com


 

Što je životno-kosmička energija

Eliksir za život na zemlji

Odgovori na osnovna pitanja o životno-kosmički energiji

27.95 €


 

Božanski uticaj svemira

Prva knjiga – Osnovna pravila

Istorijski pregled i razvoj razumevanja životno-kosmičke energija sa osnovnim transfromacijskim pravilima

25,00 €


Život bez bolesti

Druga knjiga – Liječenje energetskog i fizičkog tela

Priprema teraputa i pacienta na terapiju i sistematski pristup terapiji za životno-kosmičkom energijom

27,00 €


Zdravlje je sreča

Treča knjiga – Primjeri iz prakse

27,95 €


Liječenje prostorija sa životno-kosmičkom energijom

Priprema terapeuta i pripomočaka za liječenje prostora i sistematski pristup

25,00 €


 5knj_cg-all

Komplet pet knjiga

105,00 €