Životno-kosmička energija na osnovnom kursu

Dobrodošli na tečaj u drugoj polovini novembra 2013 u Kotor

ako vas interesuje energija koja nam daje život.

Upoznat ćemo njene parametre in načiti pravila kako je primjeniti bez štetnih posledica za udržavanje zdravlja i usklađen svakodnevni život.

Preko vježbi, “isklop – uklop”, mjerenja, transformacija, neutralisanja strahova, trauma,.. svak može da

se sam susretne sa istinom i uskladi sa zakonima prirode što je uslov za zdravlje i sreću.

Sadržaj tečaja su 1. i 2. deo knjige o Životno-kosmičkoj energiji:

Božanski uticaj svemira – Osnovni zakoni                                Život bez bolesti – Liječenje energetskog i fizičkog tijela

Božanski uticaj svemiraknjiga 2 Život bez bolesti

Comments are closed.