5. termin

terapija sa životno-kosmičkom energijom

Unapredjenje učesnica vidljivo sa analizom druženja sa 5. termina krajem aprila posle osnovnog kursa  “Saznanje upotrebe životno-kosmičke energije za liječenje i održavanje zdravlja”  ohrabrajući je za osobni i duhovni nivo svih prisutnih. Svakadašnje vježbe i kratke meditacije bez štetnih stranskih uticaja omogučavajo pojedincu da ima jak energetski zaštitni omogotač i sve više objektivno posmatra sebe i okolinu što ga smiruje i oslobadja kao uslov za psihofizički stabilitet.

Svekako, još prisutno procenjivanje i egovo presudjivanje će da polako isćezne sa praksom isklopa ega – uklopom u meditacijsko stanja uz merenje energetskog – istinskog stanja i poštovanje božanskih principa po kojima su data autorova transformacijska pravila ŽKE za život u zdravlju i sreći.

jedina stalna stvar u materialnom svijetu je promjena

 

Comments are closed.