Knjige o
životno-kosmički energiji

II. DIO: ŽIVOT BEZ BOLESTI, LIJEČENJE ENERGETSKOG I FIZIČKOG TIJELA

Autor Božidar Djurica

“Svakom onom, kojemu je dato da može da liječi, liječenja mu niko ne smije osporavati ili zabraniti.” Logika i sveobuhvatni pristup liječenju su opisani u drugom dijelu, odnosno u drugoj knjizi. Obuhvata ljekarske aktivnosti na energetskom i fizičkom tijelu. Prilikom liječenja energetskog tijela, mi liječimo uglavnom uzroke bolesti i stvaramo energetske uslove za zdrav život.

Sa druge strane, liječenjem fizičkog tijela saniramo posljedice koje ostavlja bolest na organima tijela i pomažemo imunološkom sistemu da se sam obračuna sa bolešću. Prvi dio, razvoj ili uzrok bolesti, odnosno oštećenje aure, i drugi dio, napredovanje oštećenja, locirani su na energetskom nivou. Međutim, kada dođe do trećeg dijela i nastajanja posljedica, oštećenja na organima ili sistemima tijela, tada je bolest locirana na fizičkom nivou. Liječenje životno-kosmičkom energijom na fizičkom tijelu, u trećem dijelu razvoja bolesti, u potpunosti je usklađeno sa djelovanjem klasične medicine odnosno nauke, što znači da je moguće njihovo paralelno dopunjavanje, iako energetskom liječenju medicina nije potrebna, osim u ovim slučajevima kada je bolest već uništila određeni organ tijela, što zahtijeva sveobuhvatnu pomoć bolesniku.

Ostale knjige