INTERVJU SA BOŠKOM – BOŽIDAROM  DJURICA, KOJI JE  DEFINISAO  ENERGIJU KOJA OMOGUĆAVA DA ŽIVI ORGANIZMI FUNKCIONIŠU NA ZEMLJI

(Boško je ove godine prezentovao svoj nauk u sali Cankarjevog doma u Ljubljani i imao promociju pete knjige o liječenju sa životno-kosmičkom energijom. Piše knjige na crnogorskom i slovenačkom jeziku, četiri njegove knjige su već prevedene na engleski jezik. Rođen je u Boki Kotorskoj, pohađao je klasičnu gimnaziju u Kotoru, elektroniku na fakultetu u Ljubljani i pedagogiju u Mariboru. Živi u Ljubljani i Kotoru. 

Vi liječite i učite druge da upotrebljavaju vaše metode za održavanje zdravlja, recite nam kakva je to metoda liječenja sa životno-kosmičkom energijom.

Da bi razumjeli, svaka bolest ima neki uzrok koji nastaje kao oštećenje na energetskom dijelu tijela, kao drugo postoji period vremena kada se organizam brani od tih uticaja i kao treće kada organizam ne uspije da savlada ta energetska oštećenja nastaju posledice (bolest) na fizičkom dijelu tijelu.  Medicina i većina alternativnih iscjeljenja bazira svoje tretmane na tome  da liječe bolest,  oštećenja odnosno posledice koje nastaju na fizičkom tijelu sa ciljem da povrate zdravo energetsko stanje organizma.

Liječenje sa životno-kosmičkom energijom ima obratni postupak, tretmani se izvode tako da se organizam osposobi da obračuna sa posledicama na fizičkom tijelu, sa bolešću. Prvo se pronađu i odklone uzroci za nastalo slabo stanje organizma, ozdravi energetsko tijelo i sa time djelimično rastereti odbrambeni sistem tijela. Kao drugo se u drugom tretmanu ojača fizičko tijelo i tako potpuno rastereti odbrambeni imuni sistem. I kao treće tako jakom i rasterećenom tijelu pomognemo da se obračuna sa nastalim posledicama, sa bolešću. Nema bolesti koje znamo ili neznamo, a tu spadaju i  za medicinu neizlječive bolesti, a da ih svaki organizam ne bi mogao savladati sa tom metodom liječenja

Napisali ste već četiri, uskoro izlazi iz štampe i peta knjiga na crnogorskom jeziku o životno-kosmičkoj energiji, možete li  nam objasniti o čemu pišete

Liječenje koje u praksi izvodim već duži period vremena i ako uzmem u obzir više od četrdeset godima studija duhovnih pravaca, religija i ezoteričnih nauka omogućava mi da mogu da prikažem osnovne uslove koji su potrebni živim bićima na zemlji. To je pionirsko djelo, novo otkriće na nivou nepoznatih energija i konačno objašnjenje o pogonskoj sili koja je potrebna živim organizmima da zdravo funkcionišu, da žive srećno na zemlji. Svjetlost, sunce ili kako neki teoretičari govore o energetskom izvoru u sredini vasione su djelimična objašnjenja o energiji koja nam treba da možemo živjeti. Sunce je nama na zemlji najbliže energetsko tijelo ali danas je svakom čovjeku razumljivo da nam cijeli kosmos stvara uslove za opstanak. Zemlja sa druge strane sa svojim energijama t.j. uslovima dodatno utiče na razvoj živih organizama na njoj. Život u vodi, u zemlji, na zemlji i u vazduhu se između sebe po fizičkom obliku razlikuje samo u prilagođenosti tim uslovima zemlje. Naš organizam je tako konstruisan da može da ispuni obadva uslova za život, jednog kojeg traži zemlja i drugog kojega diktira svemir. Na osnovu toga sam nazvao energiju koja nam je potrebna za život: životno (uslovi zemlje) – kosmička (uslovi kosmosa) energija. Životno-kosmička energija je sastavni dio naše planete, nalazi se u zemlji, na zemlji i u atmosferi i mi živa bića, kao i svi drugi na zemlji, smo potopljeni u energiji života. Naše tijelo crpi energiju za život direktno iz okoline i nikako se ne mogu stožiti sa mišljenjima drugih da mi živimo radi nekoga izvora koji se nalazi negdje u svemiru.

Nauka i način života nas uči da mi živimo radi hrane koju svakodnevno uzimamo, što je životno-kosmička energija, da li je to neka dodatna potreba

Ne, to nije ništa dodatno, sve okolo nas je usklađeno: hrana je potrebna za fizičke aktivnosti tijela i ispunjenje životnih uslova koje zahtijeva zemlja, međutim životno-kosmička energija je potrebna za našu pojavu na zemlji, da možemo da živimo, omogućila je da smo se tu razvili kao živi organizmi. Nije ništa novo da svakodnevno dobijamo informacije da na istoku i također kod nas pojedinci žive bez hrane a to je sigurno dokaz da nam je hrana potrebna za ovozemaljske potrebe. Ako sa treniranjem smanjimo fizičke aktivnosti tijela na minimum i meditacijskim postupkom unosimo u tijelo dovoljnu količinu životno-kosmičke energije mi ćemo normalno funkcionisati bez upotrebe hrane.

Kako primamo tu energiju u naše tijelo i šta su onda čakre i aura

Nijedno tijelo na zemlji ne može samo da prima ili samo da stvara energiju u prirodi jer se iz jedne energije stvara druga i na taj način mi možemo da ih koristimo za potrebe našega tijela. Slučaj je upravo takav da naše tijelo prima iz okoline životno-kosmičku energiju, koristi je za svoje potrebe i još pretvara tu energiju u zaštitni omotač oko tijela. Energiju okolo tijela smo nazvali bioenergija jer je stvaraju bio sistemi, to je energetski omotač kojega neki vide, na istoku to polje zovu aura. Životno-kosmička energija mora da se probije do organa u tijelu kroz to zaštitno bioenergetsko polje i tako u auri stvara vrtloge koje neki nazivaju tačke otvaranja, na istoku su te virove nazvali čakre. Čakre nijesu ništa posebno, nešto što bi tijelo stvaralo, one su samo posledica proboja jedne energije kroz drugu i ništa više. Na primer ako bioenergije okolo tijela nema ili tijelo ne prima životno-kosmičku energiji, logično je da neće biti proboja energije, neće biti tačka otvaranja, čakre se neće pojaviti. Besmisleno je izvoditi nekakva liječenja, uravnavanja ili silovanja čakri jer bi to na primer u poređenju sa pokvarenim automobilom izgledalo isto kao da bi popravljali autoput namjesto pokvaren automobil.

Naše tijelo ima različite organe pa je za očekivati da ima potrebu za različitim energijama, kakva je to životno-kosmička energija, koje su njene karakteristike  

Energija potrebna živim bićima je univerzalna u njenom sastavu su sve energije zemlje i kosmosa. Ako bi tu energiju jednostavno upoređivali sa elektromagnetnim talasanjem   životno-kosmička energija bi imala cjelokupni spektar talasanja od jednog Hz (cikla u sekundi) do beskonačnosti kao i od jednog Hz pa do minus beskonačnosti. Organi tako imaju mogućnost da crpe za svoje potrebe energiju na određenim frekvencijama, na primjer uzmimo improvizovano da bi bubreg koristio energiju srednjega talasa, srce ultrakratkog talasa i mozak energiju talasanja svjetlosti. To upoređenje neka vas ne zbunjuje, tim  upoređenjem sam želio objasniti univerzalnost životno-kosmičke energije i u našem primjeru su sve energije univerzalne, one su elektromegnetne kao što je također energija potrebna za život univerzalna, tijelu je potrebna zemaljsko-kosmička energija. Sistem prihvatanja energije, na primjer za jedan organ  je sličan disanju, pluća iz različitih sastava vazduha koji dišemo uzima samo kiseonik , ostale gasove ne prihvata i vraća ih natrag iz pluća.

Kako to izgleda u tijelu, ko vodi kontrolu i protok te energije, kako organi crpe za sebe odgovarajuću energiju koja im je potrebna

O cjelokupnom postupku od oplođenja, rađanja, života i smrti našeg organizma brine duša ili kako neki kažu anđeo čuvar i u slučaju da tijelo nema duše, tijelo je mrtvo, neupotrebljivo i počinje da se raspada. Mogli bi reći da je duša sistemski operator i kad bi tijelo upoređivali sa automobilom, vozač bi bio sistemski operator i svakome je jasno da je automobil neupotrebljiv ako u njega ne sjedne šofer. Organ u tijelo pod kontrolom duše uzima samo onu energiju koja je njemu potrebna, druga energija mu neće odgovarati i ako to uporedimo sa automobilom nijedna tekućina neće odgovarati za motor automobila ako to nije odgovarajući proizvod naftnih derivata koje je konstruktor automobila definisao i šofer primjereno upotrijebio, natočio u rezervar.

Kako bi opisali što je to duša u čovjeku

Već sam ukazao da je duša neka pametna konzola odgovarajućih programa, ona je produžena ruka boga, našeg stvoritelja sa univerzalnim mogućnostima vođenja organizama na zemlji. Sve duše na zemlji su jednake, one imaju isti izvor i sadržaj, razlike su među njima jedino u različito aktiviranim programima koje je bog definisao za određenu vrstu, za različite organizme na zemlji. Duša čovjeka i na primjer duša neke životinje se između sebe u konstrukciji ne razlikuju, razlika je u aktivisanim programima koje je bog definisao za potrebu kreacije čovjeka a druge programe je aktivisao za potrebe životinja. Neka učenja su tačna kada opisuju razlike između duša i upoređuju nerazvijene duše životinja i razvijenu dušu kod čovjeka. U obadva primjera je isti božanski princip jedna duša, razlika je u različito aktivisanim programima, jednim za čovjeka i drugim za životinju. Uporedimo čovjeka koji može biti sistemski operator kao pilot na avionu, koji izvodi određene komande za vođenje aviona i kada sleti na aerodrom on može da sjedne u auto i postane duša auta, upravlja sa automobilom. Razlika je u tome da je jedan isti čovjek, jedna ista duša jednom bila duša aviona i u drugom slučaju duša automobila, razlika je samo u komandama vođenja. Sve komande je projektant aviona to jest automobila definisao tako da pravilnim vođenjem mašine normalno djeluju. Isto tako je naš stvoritelj definisao komande za dušu čovjeka i dušu životinje da mogu zdravo da  funkcionišu na zemlji.

Govorite o energijama, o komandama, ko u našem tijelu izvodi te operacije

Sve  funkcije u organizmu kao i ponašanju čovjeka u prirodi kontroliše i vodi mozak. To je centralni organ kojega je stvoritelj ili kako religija kaže bog, izradio po svom obliku i dao mu neograničene mogućnosti stvaranja i kreiranja u našem tijelu i prirodi oko nas. Mozak u organizmu kontroliše djelovanje svih funkcija preko programa koji se nalaze u svakoj ćeliji tijela, to su programi koje čine geni u DNK-a sastavu. Interesantno je da su također genetski programi, kao što sam prije kazao za dušu, univerzalni i nema razlike u konstrukciji gena kod čovjeka i drugih živih bića na zemlji, razlika je u programskoj opremi koja je posebna za čovjeka i programskoj opremi koja je primjerena za životinje. Povežimo li te dvije upravne funkcije duše koja upravlja sa energetskim potencijalima i mozak koji omogućava funkcionisanje fizičkog tijela, ustanovit ćemo da su to dvije vrlo značajne komande koje upravljaju sa našim organizmom. Komande duše su usklađene sa prirodnim zakonima, međutim   komande mozga su vezane za znanje i iskustva koje čovjek dobije kroz život, to jest zavise od našeg ega. Duša je glavna i vodi sve funkcije u organizmu, međutim naš mozak po prirodi ima pravo samostalnog djelovanja na osnovu prikupljenih podataka kroz život, tako da mozak u većini slučajeva ubijedi dušu da se izvode njegove komande, komande ega.

Dvije komande, dolazi li tu do neusklađenosti kod komandovanja

Da, dolazi ali tu nema neke veće greške, čovjek kao kreacija na zemlji mora imati mogućnost samostalnog odlučivanja na osnovu znanja i iskustva, to vodi u progres i razvoj vrste. Međutim u krajnjim slučajevima neusklađenosti komandi, kada se ego suprostavlja prirodnim zakonima i logičnim potezima duše, to može opterećivati fizičko tijelo i u većini slučajeva biti uzrok za razna oštećenja odnosno bolesti. Duša preko mozga pravilno usmijerava protok životno-kosmičke energije do svake ćelije, tako je prehranjuje i tu nema problema, neusklađenost nastane kada mozak sa vlastitim odlukama napravi suprotnu komandu i blokira protok životno-kosmičke energije. U tom slučaju ćelije ne dobiju dovoljno potrebne energije i polako oslabe, počnu da obolijevaju. Isti slučaj će da se desi da ćelija dobije premalo energije za funkcionisanje ako blokiramo protok energije izvan tijela kao što to znaju u ekstremnim slučajevima da naprave zli ljudi, dominantni, vampirski i izvođači raznih oblika uroka, prokletstva i crne magije. Protok energije se smanji, ćelije u organima tijela ne dobiju dovoljnu količinu potrebne energije i počnu oslabljeno da funkcionišu.

Ta neusklađenost komandi stvara smetnje protoka energije i kažete da je to uzrok za bolest, kako pronadjete prave blokade za protok energije, koji su najčešći uzroci za nastajanje teške bolesti. 

Svaka neusklađenost u radu naših organa koji nepravilno djeluju prije ili kasnije će — biti početak i uzrok za nastale poteškoće. Čovjekov organizam ima dovoljno sposoban sistem odbrane i zaštite organizma od različitih uticaja i raznovrsnih oštećenja. Kao što sam već rakao nema bolesti koju poznajemo ili još ne znamo a da je taj sistem  ne bi mogao ozdraviti, postoje stanja kada je taj sistem odbrane oslabio sa različitim obavezama i ne uspijeva da uspješno izvrši postavljeni zadatak. Nikada ti problemi neusklađenosti nijesu iz jednoga izvora, kada đavo ima mlade ima ih na stotine. Kod slučaja samo jednog uzroka za bolest odbrana sistema tijela brzo obračuna sa slabim stanjem i bolest se ne pojavi. Različite prepreke protoka energije do organa tijela opterete odbrambeni sistem, organizam počne slabo da funkcioniše i jaki uzroci za bolest uspiju da oštete pojedine organe ili cijelo tijelo i tu je bolest.

Kako možemo da pomognemo da tih neusklađenosti nema, da nijesmo bolesni i posebno kao liječite rak za kojega dokazujete da je lako izliječiv, kako zaustavite rast rakastih ćelija i očistite tijelo

Medicina uspješno liječi bolesti,  posledice koje nastaju na organima tijela ali je žalosno da se ona ne bavi uzrokom za nastala slaba stanja i oštećenjima koja nastaju u energetskom tijelu. Bez prethodnog liječenja uzroka i razvoja bolesti možemo slobodno reći da je to djelimično liječenje. Tu se događa da medicina obračunava sa bolešću na određenom dijelu tijela ili na cjelokupnom organizmu a da se kod toga liječenja ne uzimaju u obzir odbrambene sposobnosti tijela i njegove neograničene sposobnosti. Liječenjem sa životno-kosmičkom energijom se djeluje na cijeli organizam, tijelo se kao prvo osposobi da je maksimalno zdravo i na kraju odbrambeni sistem uz našu pomoć obračuna sa posledicama bolesti. To se dešava tako da mi prvo izliječimo ili odstranimo uzroke za nastalu bolest, da omogućimo normalni prolaz životno-kosmičke energije do organa tijela, drugo svi organe tijela koji nijesu oboljeli prihvataju našu kanalisanu energiju i počnu maksimalno funkcionisati i kao treće rasterećenom odbrambenom sistemu tijela koji je sada maksimalno sposoban, pomažemo da obračuna sa bolešću. Kao što vidite to je kompletno liječenje tijela i vrlo dobar sistem za održavanje života bez bolesti gdje mi možemo svakodnevnom kontrolom održavati zdrav organizam.

Ćelije raka proizvodi debelo crijevo, to je bolest energije a ne hemije. Sve zdrave ćelije tijela imaju spiralni oblik energije, međutim ćelije raka imaju lepezast oblik. Kao takve mozak ih ne prepoznaje, ne daje im zaduženja, tako da one putuju po svim mogućim kanalima životnih tekućina. Na kraju se ćelije raka nasele ne neki organ, počnu da se razmnožavaju dijeljenjem, stvaraju metastaze, crpe organizam i na kraju tijelo unište a da mozak za to nezna. Liječenjem sa životno-kosmičkom energijom kao prvo pretvorimo energiju rakastih ćelija u spiralni oblik koje mozak odmah prihvati i primjereno upotrijebi, a — sve ćelije koje su trajno oštećene sa istom metodom i  preko vodenog sistema izbacimo izvan organizma i očistimo tijelo. Ako pacijent prihvati terapiju rak je izlječiv. Jedino u slučaju kada je bolest već uništila vitalne organe tijela tu nema pomoći. Najčešći uzroci za tu bolest i druge tzv neizlečljive bolesti su genetsko naslijedjena prokletstva, uroci i magija zajedno, zbog toga je najteži dio terapije saniranje uzroka zbog kojih se bolest pojavila, liječenje posledica koje su nastale medicinskim ili alternativnim liječenjem i kao najvažniji dio vaspitanje pacijenta da prihvati energije i svjesno savlada poteškoće na tijelu.

Vi držite predavanja, vodite tečajeve, pišete knjige i liječite, mnogi pacijenti izjavljuju da su vaši uspjesi vrhunski, da sa bolešću isćeznu i drugi neprijatni simptomi, pacijent se smiri, dobije energiju i nađe sebi put. Možete li nam reći kako izvodite tu metodu liječenja 

Kod energetske terapije sa životno-kosmičkom energijom bolest liječimo na kraju procesa to jest mi na prvoj terapiji izliječimo uzroke za bolest i omogućimo normalni protok energije. Pacijenta pozovemo za dva dana na drugu terapiju gdje prekontrolišemo kako se — fizičko tijelo prilagodilo novom energetskom stanju i kanalisanjem energije ojačamo sve organe, cijelo fizičko tijelo, skinemo sa njega sve blokade i dovođenjem energije na oslabljeni organ pomognemo odbrambenom sistemu tijela da obračuna sa bolešću.

Kompletan proces pomoći tijelu i obračun sa bolešću izvodimo sistemom energetskih transformacija bolje rečeno sa transformacijskim pravilima koje sam opisao u prve dvije knjige o liječenju sa životno kosmičkom energijom. Prva i druga knjiga su priručnici koje koriste kandidati za terapeuta na prvom i drugom stepenu međutim treća knjiga opisuje karakteristične primjere iz prakse. Imamo mogućnosti da vidimo proces cjelokupnog održavanja zdravog tijela i obračun sa bolešću, postupcima lječenja koji su usklađeni sa zakonima prirode i ravnoteže zdravlja. Ta božanska metoda liječenja sa životno-kosmičkom energijom, koja je usklađena sa principima prirode nema negativnih posledica ni reakcija liječenja. Sa terapijama mi pacijenta ne možemo ozlijediti, mi mu dajemo onu energiju koja mu je za organizam potrebna i njemu je svakako bolje ili — u slučaju da se pacijent iz nekog razloga suprostavi liječenju na njegovem organizmu se ništa ne desi, nema posledica, pa neki to liječenje zovu božansko liječenje.

Četvrta knjiga će pomoći svakome ko  je zainteresovan da upozna metode liječenja, postupke za duhovno napredovanje, energetsko liječenje , mentalnu hirurgiju i pravila i obaveze za liječenje na najvišem nivou svijesti, na najvišem stepenu života to jest na razini duše.

Peta knjiga, koja će uskoro izaći iz štampe na crnogorskom jeziku, opisuje  liječenje prostorija u kojima živimo i radimo. Tu možemo naći još i kako tražimo podzemne prostorije, zakopano blago i traženje izgubljenih osoba.

Vaši pacijenti izjavljuju da vi liječite bez upotrebe nekih pomoćnih sredstava, neki kažu da liječte sa rukama u džepu, brzo i jednostavno i u većini primjera liječite na daljinu. 

Za energetsku terapiju sa životno-kosmičkom energijom nijesu potrebna neka fizička ili hemijska sredstva, ta energija je svuda oko nas i potrebno ju je primjereno upotrijebiti. Energija nema ograničenja u prostoru kao što sa time nema ni vremenske komponente pa je sve isto gdje se pacijent nalazi. Praksa nam potvrđuje da — nema razlike u liječenju ako je pacijent prisutan  ili se nalazi ne nekom drugom kontinentu. U praksi lakše izvodimo liječenje kada je pacijent prisutan jer možemo upotrebiti i druge uspješne metode liječenja kao što je na primer liječenje rukama. Kod liječenja na daljinu mogu da pomognu internetski sistemi video razgovora pa sa time i ta razdaljina može da se ublaži jer direktno vidimo pacijenta i sa njime komuniciramo.

Statistični podaci nam potvrđuju  da su dovoljne dvije do tri terapije i nekoliko telefonskih kontrola da se pomogne više od osamdeset procenata oboljelih koji traže medicinsku pomoć. Kod težih ili za medicinu neizlječivih bolesti, liječenje zahtijeva malo duži vremenski period, — iz razloga što je potrebno neutralisati sve glavne uzroke koji su izazvali bolest i pomoći iscrpljenom tijelu da se popravi, da sanira nastala oštećenja na fizičkom tijelu.

Koja je razlika vaše metode liječenja i drugih terapeuta, oni također slično vama govore da djeluju sa kosmičkom energijom 

Rijetko koja metoda liječenja koju danas poznajemo da nije parcijalna to jest liječi djelimično, liječi pojedine organe ili sisteme tijela, obračunava sa bolešću upotrebom pojedinih energija. Ako na primjer uzmemo liječenje bojama, kristalima, zvukom i slično, to su djelovi univerzalne energije, mi djelujemo ka ozdravljenju određenih organa tijela ali te metode ne liječe cijeli organizam i radi toga na drugim organima, kojima nije potrebna ta energija, mogu da prouzrokuju različite posledice. Posebno moramo biti oprezni kad liječimo sa bioenergijom, ta energija je sekundarna, nju proizvodi svaki bio sistem pa je logično da je bioenergija zavisna od zdravstvenog stanja terapeuta i da se u toj energiji nalaze i svi uzroci za njegove bolesti. Također sa primanjem energije od pacijenta primimo i njegovu bolest pa nije čudo da većina bioenergičara ne doživi duboku starost. Da bi tijelo stvorilo bioenergiju, tu sekundarnu energiju oko sebe, mora da primi iz okoline životno-kosmičku koja je primarna za naš organizam, ona je univerzalna i jedina primjerena za cijelo tijelo. Upotrebom životno-kosmičke energije za liječenje omogućujemo ozdravljenje cijelog organizma koji tada može sa lakoćom da obračuna sa svakom bolešću. Pošto je ta energija naša božanska pogonska sila koja nam daje život na zemlji jasno je da njenom upotrebom za liječenje nećemo imati nikakvih negativnih posledica.

Upoznati smo da radite u više zemalja i da su vaše knjige skoro na svim kontinentima. Kako se može sa vama uspostaviti kontakt i što bi na kraju poručili našim čitaocima.

Metodu liječenja možete pročitati u mojim knjigama o liječenju sa životno-kosmičkom energijom koje su  kao što sam već rekao pisane i štampane na slovenačkom i crnogorskom jeziku i prevedene na engleskom, obilne informacije se mogu dobiti telefonskim razgovorom, dovoljno informacija se takođe može naći na internetu www.zivotno-kosmicka.me,  www.zivljensko-kosmicna.net, i www.life-cosmic.eu