Smisao života svakog ljudskog bića je sreća. Svaki čovjek želi sreću, bez obzira na vrijeme i mesto njegovog života na Zemlji, čezne za njom, i svaki čovjek sreću zamišlja i doživljava neponovljivo, lično, drukčije. Samo je jedna misao i želja u toj ogromnoj mozaičnoj predstavi o ljudskoj sreći juće i danas svima nama, ranljivim i krhkim ljudskim stvorenjima, data kao zajednička: to je želja za srećom u zdravlju.

Na tom putu zdravoga života, ili na putu iz bolesti, na putu iz trpljenja, kako svojega tako i tuđega, ljudsko biće traži stalne i nove puteve, bilo sa željom da očuva svoje zdravlje, bilo da želi bolest da onemogući, da bolest umanji ili da potpuno ozdravi. Na tom putu svi tražimo pomoć, savjet, podporu, lijek.

Upravo tu dobronamjernu, kompetentnu i provjerenu pomoć, stručni savjet i svakome dostupan lijek donose stranice i riječi u dvanajest poglavlja ove naše knjige iz pera dugogodišnjeg iscelitelja i terapeuta sa životno-kosmičkom energijom, gospodina Boška Djurice, koja leži pred vama.

Njen autor, po obrazovanju inžinjer elektrotehnike, koji živi u Sloveniji već 45 godina, sa svojim pronicljivim okom i umom posmatra metode, postupke i rezultate liječenja sa nekovencionalnim tehnikama te sa svojim prirođenim darom, dostignutim stručnim znanjem i dugogodišnjimi iskustvima iz požrtvovanog terapeutskog rada sa brojnim pacijentima crpi saznanje o postojanju, osobinama i pozitivnom djelovanju kosmičke energije.

Njegovi uspjesi pri liječenju bolesnih stanja, bolesti i takozvanih neizlječivih primera, njegov uvid u domaću i stranu, savremenu i staru stručnu literaturu te poznavanje i lečenje bolesnih stanja, pojava i njihovih posledica u slovenačkoj i crnogorskoj životnoj sredini, dali su mu više nego dovoljno materijala za ovu neobičnu inovativnu i poučnu knjigu, koja otvara pred čitaocima izoštren pogled na istinu o djeliću svijeta oko nas, u nevidljivom fizičkom i paralelnom duhovnom svijetu pojedinca, koju smo mi u svojim mislima možda već naslućivali, registrovali, ali se nijesmo usudili, odnosno nijesmo se mogli vinuti do njene suštine, ili do artikulacije problema, do odgovora na njega, do zdravog rešenja i odrešenja.

Autor nam hrabro javno nudi svoja životna iskustva, vlastita saznanja, isprobane metode i uspješne terapeutske  tretmane u savladavanju bolesti, bolesnih stanja, negativnih uticaja okoline, predaka ili magije, duboka saznanja o blagodarnosti ljudske duhovne aktivnosti, ličnog rasta i mantrične meditacije, o saznanju, odkrivanju, liječenju, i kontroli uspješnosti liječenja obolelih mjesta tj. organa, o liječenju fizičkog i duhovnog tijela sa transformacijama odnosno mentalnim iskrama, o otkrivanju i skidanju uroka i prokletstava, i mnogo drugih postupaka…, potrebnih također nama, čitaocima, za znanje i za upotrebu, u skladu sa iskonskim humanističkim načelom antičkih mudraca, filozofa: saznanja i znanja koje je čovjek dostigao svojim umom i radom tokom svog života mora nesebično predati dalje, naprijed, drugima, u skladu sa trajnom i lijepom željom, da će možda čitalac, pacijent, ili terapeut i isceljitelj u njegovoj istini, saznanju ili iskustvu naći svoj odgovor, traženo zrno istine, potporu, uputstvo, postupak, metodu i sa time uspješnu pomoć.

Autor demistificira neke zablude, naivne predodžbe, postupke, i ujedno nudi konkretne odgovore na brojna i aktuelna pitanja, koja prate naš život i naše od prirode bježeće vrijeme i njegove učestane bolesti.

Knjiga je napisana pošteno, savjesno i dobronamjerno: otkriva nevjerovatno bogastvo znanja, iskustva i pre svega plementitu i iskrenu želju autora: pomoći sapatniku i saputniku u ljudskom životu u njegovoj patnji i tegobi, pomoći ljudskom biću da izroni iz fizičkih i psihičkih poteškoća, pomoći čovjeku na putu iz bolesti tj. na putu ka zdravlju, na putu od zla do dobroga danas i sjutra: ukratko, razotkriva čitaocu originalni i dobronamerni, bogati i tajanstveni svijet terapeuta, isceljitelja Boška Djurice, u kojem ga neki čitaoci ili terapeuti nažalost ne mogu pratiti u celini, jer ne mogu da  dostignu njegovu predanost, dosljednost, nadarenost, iskustvo, marljivost i znanje, njegovo bogastvo duha koje nudi odgovore na česta, a i na neka od dosada nerešenih pitanja iz tamnog svijeta ljudskih bolesti, muka, straha i svakodnevnog trpljenja.

Dragi čitaoci i svi vi, koji tražite put ka fizičkom i psihičkom zdravlju, pacijenti i iscelitelji, pristalice ezoterične i klasične, odnosno kovencionalne i alternativne medicinske prakse i literature, upoznajte ovu njegovu mudru knjigu o dostupnosti, načelu, postupku i metodama liječenja sa životno-kosmičkom energijom, njegovom opsegu i pozitivnom uticaju, i saslušajte riječi, izveštaje, opise, objašnjenja i upustva iskusnog i uspješnog terapeuta: u njoj ćete sigurno naći mnogo toga novoga, nevjerovatnoga, šokantnoga, isprobanoga, poučnoga, zanimljivoga, mudroga, upotrebljivoga i korisnoga i na vašem ličnom putu do zdravlja i sreće.

dr. Vladimir Osolnik, red. prof.